IImage - 图片显示控件

IImage 是 UIImageView 的继承, 实现了控件的流式布局, 同时, 你仍然可以使用 UIImageView 的所有功能和属性.

XML

<img src="" />

API

@interface IImage : IView

+ (IImage *)imageNamed:(NSString *)name;

@property (nonatomic) NSString *src;
@property (nonatomic) UIImage *image;

@end

Demo